Skip to product information
1 of 1

Yesod

קוראים באלף - Koreem Be'alef - A Hebrew reading and Writing Program

קוראים באלף - Koreem Be'alef - A Hebrew reading and Writing Program

Regular price $91.99 CAD
Regular price Sale price $91.99 CAD
Sale Sold out
Choose Options

תכנית להקניית קריאה וכתיבה באישור משרד החינוך
מאת ויטל גייגר וחגית פורת
עריכה מדעית: ד””ר עמליה בר און

אישור מס’ 01.25.013.72-14
התכנית “קוראים ב-א'” מיועדת להוראת השפה בכיתה א’.
התכנית מותאמת לעקרונות החינוך הלשוני של משרד החינוך ולדרישות ההוראה הייחודיות המאפיינות את כיתה א’.
התכנית כוללת:
– חמש חוברות המיועדות לרכישת יסודות הקריאה והכתיבה
– מקראה פעילה לשבת, חגים, מועדים ועונות השנה
– חוברת להקניית אותיות הכתב.
– חוברת תרגול.
– סביבה מתוקשבת ייחודית התומכת במערכי השיעור בכתה ובלמידה פרטנית
ייחודו של ספר הלימוד:
א. ספר הלימוד משלב בין שלושה מסלולי הוראה – למידה השזורים זה בזה: הוראת הקריאה והכתיבה, העשרה לשונית והוראת הספרות.
ב. חומרי הלימוד מאופיינים באווירה הומוריסטית, חייכנית ונעימה המפתחת אצל הלומד עניין, הנאה וסקרנות.
ג. שיטת הוראת הקריאה מבוססת על הבנת התהליכים ההתפתחותיים – הלשוניים והקוגניטיביים המעורבים בתהליך הקריאה. החומרים מוגשים לתלמיד באופן שיטתי, עקבי, מובנה ומדורג.
ד. ספר הלימוד מעודד התנסויות רבות ומגוונות של קריאה משמעותית וכתיבה יצירתית ולמטרות שונות כבר בשלבי הרכישה המוקדמים.
ה. מסלול הוראת הספרות עשיר ביצירות ספרות בהתאם לדרישות הוראת הספרות בכיתה א’. הספר שופע במפגשים מגוונים עם ספרי קריאה ומחנך לקריאת ספרים ולאהבת הספר.
ו. מסלול ההעשרה הלשונית כולל פעילויות לשונית מגוונות התורמות להרחבת אוצר המילים, לידע לשוני ולחשיבה על הלשון, וכן, לקידום תהליכי קריאה וכתיבה.
ז. ספר הלימוד עשיר בטקסטים איכותיים מעולמות שיח מגוונים: עולם השיח הספרותי, העיוני, התקשורתי ומקורות יהודיים.
בספר ניתן למצוא שפע הזדמנויות לפיתוח שיח אורייני דבור בנושאים מגוונים.
ח. בספר הלימוד קיימת התייחסות לשונות בין התלמידים ומוצעים מגוון פתרונות להתאמת ההוראה לרמות שונות של תלמידים.
ט. סביבה מתוקשבת עשירה מלווה את הספר ובה: טקסטים מתוך הספר: מקוריינים, ומוארים בהתאמה
פעילויות מלוות טקסטים– מקוריינות במלואן
יחידות להקניית אותיות הא-ב
תרגול נוסף להעשרה לפי הצורך.
ספר הלימוד כולל מקראה נפרדת עשירה ביותר בנושא שבת, חגים, מועדים ועונות השנה המלווה בטקסטים מעולמות שיח שונים ובפעילויות מגוונות.
ספר הלימוד כולל חוברת להוראת אותיות הכתב, אותה ניתן לשלב במקביל או בנפרד להקניית אותיות הדפוס.
ערכת משחקים לכתה א – המכילה כרטיסים צבעוניים עם תמונות ותומכי זיכרון לכל האותיות ולכל סימני הניקוד
ערכה כתתית (מיועדת לכתות שלמות אשר רכשו את התוכנית) הכוללת:
סרגלי אותיות גדולים לקיר- אותיות דפוס, אותיות כתב
סרגלי אותיות לתלמידים- דפוס וכתב
כרטיסיות אותיות וניקוד- בשני גדלים
כרטיסיות של מילים גלובליות
כרטיסיות הברקה
חוברת תרגול הקנייה נוסף
חוברת מבדקים
ספר “מפלצת משובצת מגהצת מוצצים”
(מדריך למורה- מקבלים בנפרד לפי ממ/ממד)
מחיר הערכה הכתתית 79 ש”ח
מתוך דברי מעריכות ספר הלימוד מטעם משרד החינוך:
“…התקבל ספר לימוד איכותי, המזמין את התלמידים למסע אורייני מרתק ומעשיר. נעים ללמוד בו ונעים ללמד עברית דרכו. נתיבי הלמידה בו נעימים, חינניים ועשויים בטוב טעם ומתוך אהבת השפה העברית… התלמיד מקבל הכנה מיטבית לקראת המסע האורייני אליו הוא מוזמן בספר הלימוד… התקבל ספר לימוד נהדר להוראת העברית בכלל ולהוראת הספרות בפרט

לינקים ודוגמאות:ס
חוברת 1-תוכן ענינים
חוברת 1-יחידת הקנייה של עיצור ותנועה
חוברת 1-האות הא -מורפולוגיה
חוברת 1-יצירת ספרות ופעילות
חוברת 1-תרגול שטף קריאה ופעילות
חוברת 2-תוכן ענינים
חוברת 2-לומדים חיריק
חוברת 2-יחיד ורבים
חוברת 2-יומן
חוברת 2-מעגל יוצר
חוברת 2-טקסט מידע
חוברת 3-תוכן עניינים
דפי תרגול-מוכנות,חוברות 1-2
מתוך חוברת 3
עוד מתוך חוברת 3
מתוך חוברת 4
חוברת 4-תוכן ענינים
עוד מתוך חוברת 4
מתוך חוברת 5-בדיחות
עוד מתוך חוברת 5
מתוך חוברת 5
מקראה פעילה-תוכן עניניים
מתוך המקראה - שבת
מדריך למורה קוראים באלף
מבדקים למורה
ספרונים לשבת
פרישה שנתית
חנוכה
חורף
סיפורונים לשבת 2
סיפורים מומלצים לעונת החורף

View full details