Get a FREE sticker pack on every order!

חכמים ביום כישורי חשבון למסיימי כיתה ג - ראובת ניצן

חכמים ביום כישורי חשבון למסיימי כיתה ג - ראובת ניצן

Regular price
$12.99 CAD
Sale price
$12.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

חוברת זו מלווה את הילדים בדרכם לשליטה מלאה בארבע פעולות החשבון ; חיבור וחיסור במספרים תלת ספרתיים, וכפל וחילוק במספרים הולכים וגדלים. בתרגילים ארוכים, מתוודעים הילדים גם לסדר הפעולות בתרגיל ולמשמעות השימוש בסוגריים. בעזרת המחשות ואיורים צבעוניים, מכירים הילדים את המספרים עד 10,000. נושא הערך העשרוני שב ומודגש בתרגילי כפל בעשרות ובמאות, בהם מקום הספרה משתנה לאורך התרגיל. בין הנושאים השונים משובצים גם משחקים, חידות וכתבי קוד, כרגיל! בסיום החוברת מופיעים הפתרונות המלאים לכל התרגילים.