Get a FREE sticker pack on every order!

עת לתכנת משחק

עת לתכנת משחק

Regular price
$47.99 CAD
Sale price
$47.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

עם עת לתכנת לומדים את העקרונות הבסיסיים של שפת התכנות תוך משחק והנאה.

תכנות הוא תרגום פקודה לשפת מחשב שתאפשר את ביצוע הפקודה.

עוזרים לקוף למצוא את הדרך אל הבננות וכותבים את הקוד שיאפשר לולבצע את הפקודות.

במשחק שיטה מיוחדת לבקרה עצמית אשר מבטיחה שילדים יוכלו לתרגל באופן עצמאי.