Get a FREE sticker pack on every order!

חכמים ביום כישורי עברית למסימי כתה ד - ראובת ניצן

חכמים ביום כישורי עברית למסימי כתה ד - ראובת ניצן

Regular price
$12.99 CAD
Sale price
$12.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

מגווןהטקסטים אליהם נחשפים הילדים הגדלים הולך ורב, ורכישת הכלים לנווט בהם חיונית מתמיד. איך מבחינים בין טקסט ספורי למידעי או אישי לשימושי, וכיצד יש להתייחס לטקסט טיעוני? האם כל מה שכתוב בפרסומת נכון, ומה נצפה למצוא בידיעה עתונאית? לצד הסיפורים וקטעי הקריאה וההעשרה, ננתח גם את חלקי המשפט השונים. הילדים יכירו את השימוש בסימנים כמו מירכאות, נקודתיים וסוגריים, וילמדו מבנים יחודיים לשפה ולשירה העברית. דגש מיחד מושם על מילת הפועל, המידע הגלום בה וההטיות לפי גופים וזמנים. וגם ; מה מיוחד במילת הצווי, מתי ראוי להשתמש בה וכיצד נמנע מפנייה מגדרית? כמו תמיד, משובצים בין דפי החוברת, משחקים, חידות ושעשועים מהנים!