Get a FREE sticker pack on every order!

פרצופים מצחיקים 2

פרצופים מצחיקים 2

Regular price
$25.99 CAD
Sale price
$25.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

פרצופים מצחיקים 2 משחק רביעיות שעושה מצב רוח טוב!
מערבבים היטב את הקלפים. מחלקים לכל משתתף 4 קלפים. שאר הקלפים יונחו הפוכים בערימה כקופה.
כל משתתף, בתורו, יבקש מאחד המשתתפים קלף שישלים את אחת הרביעיות שבידיו.
איך מבקשים את הקלפים? ללא מילים.
מחקים במדויק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף. אם המשתתף קיבל את הקלף שביקש, הוא יכול לבקש קלף נוסף; אם לא קיבל את הקלף המבוקש, יקח קלף מהקופה והתור יעבור למשתתף הבא.
אם הרכיב רביעייה, יחשוף אותה בפני המשתתפים. התור יעבור הלאה. אם נשאר משתתף ללא קלפים, יקח קלף אחד מהקופה. אם אזלו הקלפים בקופה, ממשיכים לשחק עד להשלמת כל הרביעיות.
מנצח המשתתף שהרכיב את מרב הרביעיות