Get a FREE sticker pack on every order!

2021 מתמטיקה מוכנות לכיתה ז אדום כהה MATHSTAR - יצחק שלו

2021 מתמטיקה מוכנות לכיתה ז אדום כהה MATHSTAR - יצחק שלו

Regular price
$19.99 CAD
Sale price
$19.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים הוא אחד הצמתים המשמעותיים בחיי הילדים, ולמוכנות לקראתו ובפרט במתמטיקה יש חשיבות גדולה. זו הסיבה שהחלטנו לחבר חוברת זו.
העובדה שאנו, יצחק שלו אתי עוזרי, מחברי ספרי הלימוד הפופולריים בחטיבת הביניים, אפשרה לנו למקד את החומר הנדרש והנחוץ ולהתאימו לחומר שיילמד בכיתה ז'.
חוברת זו ייחודית. היא לא רק מרכזת את החומר הנלמד בכיתה לצורך חזרה, אלא יש בה גם הסברים בהירים וידידותיים בליווי דוגמאות פתורות. הדבר מאפשר לא רק לחזור על החומר הנלמד בכיתה , אלא גם לגשר על החסכים שייתכן ונוצרו בבית הספר היסודי ולהשלים אותם.
בנוסף, בסוף החוברת יש מקבץ של מבחנים בסדר קושי עולה, המאפשר לילדים לבדוק את ידיעותיהם בכל הנושאים שנלמדו בחוברת ולהצעידם קדימה בלימודי המתמטיקה.