Get a FREE sticker pack on every order!

הספר האדום - אסף ענברי

הספר האדום - אסף ענברי

Regular price
$36.99 CAD
Sale price
$36.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

אמצע המאה העשרים. המלחמה הקרה. היהודים מקימים מדינה, וצריכים לבחור צד.
הבחירה בין ברית המועצות לבין ארצות הברית תקבע את דמותה של החברה הישראלית: האם זו תהיה חברה סוציאליסטית, אידיאולוגית, מגויסת ndash; או חברה קפיטליסטית, מערבית, בורגנית.
זהו סיפורם של שלושת אדמו"רי השמאל הישראלי ndash; יצחק טבנקין, מאיר יערי ומשה סנה ndash; באותן שנים גורליות. ביד אמן ובפרוזה דקה כבסיפור המקראי, משרטט אסף ענברי את פועלם ואת נפשם השסועה, המתייסרת בין חלומותיהם המשיחיים על גאולת האדם לבין ההתפכחות הכואבת והמרה מהקומוניזם הסובייטי; בין מסירות לרעיונות נאצלים לבין קנאות חשוכה ולעתים אף רודנות בחיי היום-יום.
זוהי יצירה ספרותית מעוררת סערה רגשית, היסטורית ואף עכשווית, המציבה בפני קוראיה שאלות מורכבות על נאמנות ובגידה, ציונות ויהדות, אמונה וכפירה.