Get a FREE sticker pack on every order!

הזמנה לפילוסופיה - יובל שטייניץ

הזמנה לפילוסופיה - יובל שטייניץ

Regular price
$25.99 CAD
Sale price
$25.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

"המחבר כתב את הזמנה לפילוסופיה כדיאלוגים על נושאים נבחרים של ההגות הפילוסופית כדי לשוות לספר ערוּת ורעננות ובמשימה זו הצליח עד מאוד." פרופ' ישעיהו ליבוביץסוקרטס: אני שאלתיך, לאכס, מהו רצון חופשי ותשובתך הייתה שרצון כמוהו כשאיפה, ושאיפה כמוה כרצון. ואיך אלמד מכאןמהו רצון?לאכס: לא התכוונתי להתל בך, סוקרטס, ואני חושש שאם אוסיף לנסות ולענות על שאלתך, אעשה מעצמי צחוק. לכן, אולי תחוס עליי, ועל כולנו, ותאמר לנו מה דעתך על הרצון? סוקרטס: אני רוצה בדברים רבים, אבל, בחושבי באופן הגיוני על התחושות הללו, דומני, שהן דומות לדמיונות הלילה. כמו האנשים שראיתי בחלום, כך גם יש בי תחושה של "רצון חופשי", שמשלה אותי להאמין בקיומו.לרגל 35 שנה למבוא הרציני והמשעשע, שהצליח לפרק את מחסום הפחד של הקוראים מהפילוסופיה, הפך לרב־מכר ויצא בכ־70 מהדורות, ולרגל חזרתו של המחבר לאקדמיה לאחר יותר מעשרים שנה בפוליטיקה, אתם מוזמנים למהדורה חדשה ומורחבת שלההזמנה לפילוסופיה.״אין לך בעולם דבר מעניין יותר מאשר הפילוסופיה, וראיה לדבר שכל תחום הופך ל'מעניין על באמת' רק כאשר הוא מתחיל לגעת בשאלות פילוסופיות. את הספר הרהבתי עוז לחבֵּר בהיותי סטודנט לתואר ראשון, ובמשך 35 שנה נענו להזמנה רבבות בהתלהבות אדירה. כעת אני מזמין גם אתכם להצטרף.״ ד"ר יובל שטייניץ