Get a FREE sticker pack on every order!

מילים בעיגולים משחק

מילים בעיגולים משחק

Regular price
$25.99 CAD
Sale price
$25.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

ארץ-עיר בקלפים!משחק אדיר של ארץ-עיר!
המשחק מכיל 10 קטגוריות וקלפי אותיות.
מי שראשון למצוא מילה בקטגוריה שבקלף המתחילה באות התואמת בצבע שלה לצבע הקטגוריה זוכה בקלף.
מי שאוסף הכי הרבה קלפים הוא המנצח.