Get a FREE sticker pack on every order!

חכמים ביום מדפוס לכתב - ראובת ניצן

חכמים ביום מדפוס לכתב - ראובת ניצן

Regular price
$12.99 CAD
Sale price
$12.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

מדפוס לכתב - המדריך השלם לקריאה, כתיבה, והבנה של אותיות הכתב.ילדים מתחילים לקרוא ולכתוב באותיות דפוס. בסוף כיתה אacute; ובתחילת כיתה בacute;, מתרחש מעבר, הם עדיין קוראים רק בדפוס, (כי ככה כתוב בספרים...), אולם מצופה מהם, לעבור לכתיבה בכתב.חוברת זו נועדה ללוות ולכוון אותם בדיוק במקום הזה.החוברת מתחילה בהכרות עם אותיות הכתב ותרגול ראשון בקריאתן. לאחר ביסוס הקריאה, יתחילו התלמידים לתרגל את הכתיבה עצמה - מרמת האות הבודדת, עד רמת המילה והמשפט.החוברת משובצת בשפע של משחקים וחידונים ומלאה בתוכן ובעניין.לקראת סופה, מופיעים בה קטעי קריאה והבנה והיא מסתיימת באגדה פלאית, אותה יכתבו הילד והחוברת - יחדיו!מסדרת "חכמים ביום" - החוברות שעושות חשק ללמוד!