Get a FREE sticker pack on every order!

חכמים ביום כישורי אנגלית קריאה חלק ב - ראובת ניצן

חכמים ביום כישורי אנגלית קריאה חלק ב - ראובת ניצן

Regular price
$12.99 CAD
Sale price
$12.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

בצמד החוברות "כישורי אנגלית - קריאה", מובא הבסיס להבנת התנועות הארוכות והקצרות באנגלית ומכאן לקריאה של כל המילים כולן, כמעט.חוברת זו ממשיכה אתהחוברת "כישורי אנגלית - קריאה חלק א" ומתעמקת בהכרת התנועות הארוכות באנגלית ובהבנתן.בדרך של משחק והנאה, גם מי שמרגיש שהוא יודע כבר לקרוא כהלכה, ימצא עניין ותועלת, הן בתוכן הכללי של החוברת והן בדיוק הרב בהסברים ובהדגמות שלאורכה.הרמות בסדרת "כישורי אנגלית":רמה A - הקניית הקריאה באנגלית.רמה B - אוצר מילים ובניית משפטים.רמה C - קריאה ודקדוק למתקדמים.מסדרת "חכמים ביום" - החוברות שעושות חשק ללמוד!