Get a FREE sticker pack on every order!

כישורי אנגלית דקדוק חלק א - ראובת ניצן

כישורי אנגלית דקדוק חלק א - ראובת ניצן

Regular price
$12.99 CAD
Sale price
$12.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

בחוברת זו נלמד על חוקי הדיבר השונים. נזהה שמות עצם, שמות תואר, פועל וגוף ונלמד את החוקיות שלהם בתוך המשפט השלם.בתחילת כל נושא מוצגות מילים חדשות, כולל התרגום והתעתיק בעברית.הקורא לא נדרש לידע מוקדם והוא יכול לצלול מיד ובביטחון לתוך התרגילים, ההדגמות והמשחקים.עוד נלמד בחוברת זו, משפטים בזמן ההווה והציווי.בשתי החוברות הבאות, נשלב מילות יחס, כמות וקישור ואף נלמד זמנים נוספים, נרחיב אוצר מילים, נתעמק בנושא של שאלות ונציב בסיס איתן לדיאלוג.