Get a FREE sticker pack on every order!

כישורי אנגלית דקדוק חלק ב חוברת

כישורי אנגלית דקדוק חלק ב חוברת

Regular price
$12.99 CAD
Sale price
$12.99 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

בחוברת הראשונה בסדרת ;כישורי אנגלית ; דקדוק; למדנו על חלקי הדיבר השונים, וכיצד מצטרפות המילים למשפטים. בחוברת זו אנו מתמקדים במילות היחס והקישור, בהעמקת יכולת הביטוי והשאלה וביצירת דיאלוג. בתחילת כל נושא מוצגות המילים החדשות בסדרה, כולל התרגום והתעתיק בעברית. לקורא לא נדרש ידע מוקדם, והוא יכול לצלול מיד ובבטחון לתוך ההדגמות, התרגילים והמשחקים! בחוברת נכיר גם את זמן ההווה הממושך, לאחר שהכרנו כבר את ההווה הפשוט והציווי. בחוברת הבאה נלמד את העבר והעתיד, נרחיב עוד את אוצר המילים ונציב בסיס איתן לשליטה בשפה.