Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

נחש מי 2024 חדש

נחש מי 2024 חדש

Regular price $55.99 CAD
Regular price Sale price $55.99 CAD
Sale Sold out

נחש מי מבית קודקוד ; משחקי קופסא לילדים.
לפניכם עומדות 24 דמויות!
המשתמש מולכם מסתיר אחת!
בדיוק אותה תצטרכו לגלות.
התחילו לשאול הרבה שאלות תוך כדי מחשבה, לפעמים שאלה אחת תפסול כמה תשובות במקביל.
המנצח הוא המתמודד שגילה ראשון מי הדמות שיצאה ליריבו.
לאחר 5 סבבים כאלה מי שישאר עם יותר מספר ניצחונות הוא מנצח המשחק.
המשחק עולה ברמת הקושי כאשר כל משתתף יסתיר 2 דמויות, הראשון שיגלה את הדמויות הוא זוכה המשחק.

View full details