Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

בעל

בעל

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

אייל מגד

"מה הקשר בין המאהב הנדיב והאבירי שהייתי כשהכרתי את אשתי, לבין הבעל הכושל והאב האכזב שהפכתי להיות? מה הקשר בין שורש הנשמה, שכביכול איחד ביני לבין אשתי כשנפגשנו, לבין הפרוייקט המכונה 'חיי נישואים'?"
שאלות כאלו ואחרות מעסיקות ללא הרף את גיבור הספר, גבר החש שחייו כבר מאחוריו ועדיין אינו יכול להשתחרר מצילה של פרשת אהבים מעורפלת שהיתה לאשתו בעברם הרחוק.
בווידוי טרגי-קומי קדחתני וחודרני, שאינו מהסס להפוך כל אבן או לדרוך על כל מוקש, מוריד הדובר את מאזיניו אל תהומות הקשר שבין בעל לאשתו, כשמטרתו היא לצאת משם מזוכך ואולי אף לעלות על דרך חדשה.

View full details