Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

השבעה באוקטובר

השבעה באוקטובר

Regular price $19.99 CAD
Regular price Sale price $19.99 CAD
Sale Sold out

חיינו נחלקים לחיים שלפני השבת של ה 7 באוקטובר, ואלה שאחריה. באותה השבת הלבבות של כולנו נשברו לרסיסים. לא האמנו, ואף סירבנו להאמין שהאירוע הזה אמיתי. לאחר אירועי השבת הארורה נחשפנו מחד לזוועות, לסיפורי טרור ואימה. ומאידך לסיפורים רבים של גבורה, אחדות ותקומה היוצרים תקווה עבור כולנו להמשך החיים במדינתנו. בספר זה נאחד את מגוון הסיפורים על מנת להביא לידי ביטוי את הפסיפס הישראלי שאותו פקדה הזוועה. לקחנו על עצמנו משימה מאתגרת- להנציח בכבוד את זכר הנופלות והנופלים, הנרצחות והנרצחים על ידי הטקסטים ששותפו ברשתות החברתיות, ולאגדן בספר מודפס. אנו מייחלים לשובם של החטופות והחטופים, מאחלים רפואה שלמה לכל הפצועות והפצועים, ומשתתפים בצער המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל.

View full details