Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

זאבה שחורה

זאבה שחורה

Regular price $32.99 CAD
Regular price $32.99 CAD Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

כאשר אשת מאפיונר רוסי הרה שורדת בקושי ניסיון חיסול ונעלמת בדרום ספרד, המשטרה הספרדית מבינה שהיחידים שיכולים לפענח את המקרה הם אנטוניה סקוט וג'ון גוטיירז, החוקרים השותפים בפרויקט "מלכה אדומה". אנטוניה היא לא שוטרת ולא קרימינולוגית, אבל היא האדם הכי אינטליגנטי בעולם והציר המרכזי בפרויקט "מלכה אדומה" הסודי שחוקר את הפשעים האפלים ביותר באירופה. אחרי שעברה טרגדיה אישית קשה, הוצמד אליה ג'ון - שוטר שהושעה מתפקידו אחרי שכופף את הכללים קצת יותר מדי - והשותפות בין השניים מתבררת כסינרגטית. כשהם מגיעים לזירת הפשע שממנה נעלמה אשת המאפיונר, לאנטוניה יש הרגשה שמשהו מאוד לא כשורה. אנשים נוספים מחפשים את האישה, ואחת מהם היא מתנקשת מסוכנת המכונה "זאבה שחורה". ג'ון ואנטוניה מוצאים את עצמם מול מניין גופות מצטבר, מול המאפיה הרוסית האכזרית ומול אויבים נוספים שהם לא הביאו בחשבון. ובינתיים אנטוניה מחפשת גם את האדם ששלח את בעלה לבית החולים בלי סיכוי לצאת ממנו, אבל היא לא יכולה להוכיח שהוא קיים מחוץ לדמיונה

View full details