Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

יהיה בסדר

יהיה בסדר

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

עינת צרפתי היא בלגניסטית עם תעודות. חייה כסוכנת כאוס לימדו אותה דבר או שניים על בלגן ועל סדר, ויש לה גם כמה רעיונות, שיעזרו לכם להתמודד עם הברדק הפרטי שלכם – או לפחות להשקיט קצת את ייסורי המצפון. תמצאו בספר שאלון "האם גם אני מבולגן?", תיאור מפורט של אויבי הבלגניסטים )הישמרו מפני הכיסא שבפינת החדר(, חוקי ברזל להתמודדות עם בלגן )נסו לסדר הכול בקו ישר( וגם כמה מקרים אבודים שבהם עדיף פשוט לשחרר

View full details