Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

יומנו של חנון 8 \ משחקי מזל

יומנו של חנון 8 \ משחקי מזל

Regular price $28.99 CAD
Regular price Sale price $28.99 CAD
Sale Sold out

המזל שוב משחק לרעתו של גרג. ראולי, החבר הכי טוב שלו, נוטש אותו לטובת ילדה, וגרג מגלה שלא כל כך פשוט למצוא חברים חדשים. כדי לשנות את מזלו, גרג מחליט לקחת סיכון ולהניח לכדור קסם לקבל החלטות במקומו. האם המשחק הזה ישנה את גורלו?

View full details