Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

כמו כפפה ליד

כמו כפפה ליד

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

איך שערות מפרוות כלב תרמו לפענוח רצח? מה אפשר לגלות באמצעות כפתור בלי חולצה? כיצד בדל סיגריה הסגיר כנופיה שלמה? מה יכול לספר קנה של אקדח? איך סוכרייה הביאה ללכידת אנס סדרתי? ומה מתברר כשמוצאים עשן בלי אש? פתרון תעלומות גדולות מסתתר לפעמים בפרטים הקטנים, בטיפה, בגרגיר, בכתם. צריך לדעת איך לאתר אותם, להפוך את הסמוי לגלוי ולהוביל לפענוח. זה תפקידם של אנשי הזיהוי הפלילי. הספר כמו כפפה ליד מספק הצצה מקרוב אל הצומת שבו נפגשים פשע, חוק ומדע. בלשון נהירה הוא מתאר איך תרם המדע הפורנזי לפענוח עשרות מהפשעים החמורים ביותר שהתרחשו בישראל, אירועים מהעולם ואפילו אחד מהספרות, וחושף את העבודה המרתקת בשטח ובמעבדות. המחבר, פרופ' יוסף אלמוג, עמד בראש המעבדה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל במשך שש-עשרה שנה. אלה היו שנים מסעירות, שבהן לראשונה נכנסו בדיקות הדנ"א לשימוש מבצעי, ושוכללו האמצעים לפיתוח טביעות אצבעות ולאיתור וזיהוי חומרי נפץ. במסגרת עבודתו, הוא נחשף לרוע האנושי בהתגלמותו, אך גם ליכולתו של המדע הפורנזי להתייצב בחזית היומיומית של המאבק בפשיעה.

View full details