Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

לחישת הזאב

לחישת הזאב

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

ענברי יריב

עשרות מבצעים חשאיים שבהם השתתפה לוחמת המוסד המיומנת אירית הסתיימו ללא תקלה, עד להסתבכות אחת נדירה שבה מעורבת נור, רעייתו של אישיות סורית בכירה.

על אירית מוטלת המשימה לנצל את הקשר שנוצר עם נור, לשטות בה מבלי שתבין שהיא מגויסת לשורות המודיעין הישראלי ולגרום לה לרגל אחרי בעלה. אך למציאות חוקים משלה, ומה שמוכתר תחילה כהצלחה, הולך ומסתבך עד כדי תלות כמעט קיומית של שתי הנשים זו בזו. כשסודות אפלים ייחשפו כבר לא תהיה לאף אחת מהן ברירה אלא לבחור בין רע לרע יותר.

לחישת הזאב מספק הזדמנות נדירה להיחשף לעולמן המסתורי של הנשים העוסקות בריגול משני צדי המתרס. זהו רומן הפכפך, רווי יצרים ומניפולציות, המרחיק אל מעבר לגבולות הז'אנר ועוסק במתח ההרסני שבין המוסר לטבע האדם, חושף את המניעים האפלים ביותר שמפעילים אותנו ובוחן דילמות של צדק, נקמה וגבולות הכוח.

יריב ענבר, שזהותו האמיתית נאסרה לפרסום בידי הצנזורה וועדת השרים למתן היתר פרסומים, שירת שנים ארוכות בתפקידי מפתח רגישים בקהילת המודיעין. ספריו הקודמים, "המטרה מקדשת" (ידיעות ספרים, 2016) ו"הסדק" (ידיעות ספרים, 2018) היו לרבי־מכר וזכו באות "ספר הזהב".

משבחי הביקורת על ספריו הקודמים:

יואב לימור, ערוץ 12: "ספר מצוין, אחד הטובים שקראתי בז'אנר בשנים האחרונות".

גיא הורוביץ, "הארץ": "מעורר מחשבה וקריא מאוד, ויריב ענבר – תהיה זהותו האמיתית אשר תהיה – מעמיד עצמו בשורה אחת עם טובי כותבי ספרות המתח בעברית".

View full details