Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

מחרוזת ענבר

מחרוזת ענבר

Regular price $29.99 CAD
Regular price Sale price $29.99 CAD
Sale Sold out

אלי עמיר

קוראיו הרבים של אלי עמיר יכולים לקרוא עליו כאן בלי חציצה – לא דרך דמויות אחרות שפועלות בתוך עלילות בדיוניות, אלא ישירות מפיו. פרקי החיים שכונסו בקובץ הזה נוגעים בכל תקופות חייו, מילדותו בבגדאד עד שנות סבאותו בירושלים, והמראות העולים כאן שונים מאוד זה מזה: נהר החידקל בקיץ, כשמתגלה במרכזו האי שהוסתר עד אז במים; עולים חדשים שמזדרזים ומנשקים בטעות את אדמת קפריסין; תדהמתו למראה כיכרות הלחם על שולחנות הסדר בקיבוץ; הריקוד שלו בפארק אווניו מיד לאחר הולדת ילדו הראשון; פקידים ופוליטיקאים שנקרו בדרכו עד שמוּנה למנכ"ל עליית הנוער; והרצון לכתוב על חבלי הקליטה מתוך ניסיון אישי, שיש בו לא רק קשיים אלא גם תקווה גדולה שהתממשה. אלי עמיר, מחברם של תרנגול כפרות, מפריח היונים ונער האופניים, שזכו לאלפים רבים של קוראים, מסתכל לאחור על שמונה עשורים וחצי.

View full details