Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

מקום אחר ועיר זרה

מקום אחר ועיר זרה

Regular price $29.99 CAD
Regular price Sale price $29.99 CAD
Sale Sold out

מאיה ערד

בתל-אביב של ראשית שנות התשעים מקבלת אורית, חיילת בחיל חינוך, שתי משימות: האחת, לכתוב חוברת הדרכה צה"לית בנושא "זהות ישראלית"; האחרת, לעזור בקליטתו של ג'יי, חייל בודד, עולה מקנדה. מכאן מתחיל מסע בעקבות הישראליוּת, ועימו, אולי, סיפור אהבה. כל אלה – ברומן בחרוזים.
מקום אחר ועיר זרה הוא ניסיון מרתק לבחון את השאלה המטרידה רבים: האם הגירה היא מן האפשר, ואם כן – באיזה מחיר? שאלה שעולה לא רק מן הסיפור רב-ההמצאה, אלא מעצם מתכונתו של הרומן, מתכונת ש"היגרה" אלינו מיבגני אונייגין, יצירת המופת של פושקין, ועצרה בדרכה לרגע בשער הזהב של ויקראם סת.
מהדורה מיוחדת זו, הכוללת אחרית דבר מאת גדעון טיקוצקי, רואה אור במלאת עשרים שנה לצאת הספר.

"רומן עמוק ונהדר. אחת היצירות החשובות שעניינן העקיף הוא זהות ישראלית."
בתיה גור

"עברית וירטואוזית... יצירה יחידה בסוגה, שהיא לא רק ספרות, היא תרבות."
מיכאל הנדלזלץ

"רומן מחורז מופלא, שנון ומלא הומור, שמצליח ללכוד את שנות התשעים המוקדמות בישראל ולא לפספס דבר."
אריאנה מלמד

"'מקום אחר ועיר זרה' הוא מאותן יצירות נדירות המופיעות בהפתעה גמורה, כאילו יש מאין, שלמוֹת וריבוניות, זרוֹת למקומן ולזמנן ודווקא משום כך הן מיטיבות ללכוד מהות עמוקה של דור ושל חֶברה, עד שבחלוף שנים הן ראי להן."
גדעון טיקוצקי

מקום אחר ועיר זרה, ספרה הראשון של מאיה ערד בהוצאת חרגול, ראה אור לראשונה בשנת 2003. אחריו באו תשעה ספרים נוספים, רבי מכר, כמו שבע מידות רעות, העלמה מקזאן, קנאת סופרות ושנים טובות, שזכו לשבחי הביקורת והקנו לה מקום מרכזי בספרות העברית


איור העטיפה: עמוס בידרמן
עיצוב העטיפה והספר: תמיר להב-רדלמסר

View full details