Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

סהר

סהר

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

נישואים כפויים * רומן היסטורי * משחקי כוחות * מיטה אחת * הבדלי מעמדות ”היא תקבל כל מה שהיא רק תרצה עד חצי המלכות. אבל רק עד חצי המלכות כי אם אתן לה את כל המלכות שלי, זה אומר שאצטרך לוותר על הכל. והיא הכל עבורי. ואני לא מסוגל לוותר עליה.” סהר אבירי המלך רצחו את ההורים שלי מול עיניי. אני חיה בקרבם של המורדים, הם סולדים מהמלך ומהצבא האכזרי שלו כמעט כמוני, אבל כשאני רואה אביר פצוע אני מתאמצת להציל את חייו. אני צריכה לשמור בסוד את נוכחותו של האביר הפצוע. הוא משתף פעולה, מחלים ומקשיב לביקורת שיש לי על המלך. עד שלילה אחד הכול משתנה. בגללו.

View full details