Yesod

גברת קיצור וראשי תיבות – חבורת הלשונאים

גברת קיצור וראשי תיבות – חבורת הלשונאים

Regular price $26.99 CAD
Regular price Sale price $26.99 CAD
Sale Sold out

מתוך חבורת הלשונאים מאת מיכל דודוביץ’ ודפנה גול

מטרות המשחק: הכרת קיצורים וראשי תיבות וההבנה איך הם נוצרים: הבחנה בין ראשי תיבות הנהגים כמילה או כאותיות, העשרת אוצר המילים. במשחק 75 קלפי משחק, 72 קלפים הנחלקים לשתי קבוצות הנבדלות בצבעי המסגרת. בכל קבוצה תשעה זוגות של קיצורים או של ראשי תיבות והמילים המפורשות שלהם. כל קלף מופיע פעמיים .

המשחק מתנהל בדומה למשחק דומינו במהלכו כל משתתף מקבל שישה קלפים . בתחילת המשחק פותחים קלף מהקופה. אם הקלף הפתוח הוא ראשי תיבות או קיצור המשתתף יכול – 1. להצמיד לצידו את המילים המפורשות או 2. להניח קרוב אליו קיצור או ראשי תיבות אחרים. במשחק משולבים קלפים המאפשרים להפטר מקלף . מנצח השחקן הראשון שלא נותרו בידיו קלפים.ס

View full details