Yesod

מר משפט וגברת א''ת - חבורת הלשונאים

מר משפט וגברת א''ת - חבורת הלשונאים

Regular price $26.99 CAD
Regular price Sale price $26.99 CAD
Sale Sold out

מתוך חבורת הלשונאים מאת מיכל דודוביץ’ ודפנה גול

במהלך משחק תחרותי, יוצרים השחקנים משפטים הבנויים משם עצם, משם תואר ומפועל, וכך, מבחינים בין צורות זכר לבין צורות נקבה, מזהים את חלקי המשפט ומבינים את החשיבות של החלקים השונים במשפט. במשחק וריאציה נוספת , בה יוצרים סדרות של מילים לפי סדר הא"ב.ס

מטרות המשחק: הבחנה בין שמות עצם, שמות תואר ופעלים. הכרת הסיומות לנקבה: ת’ או ה’. הכרת מבנה המשפט, הפנמת סדר הא”ב. העשרת אוצר מילים.ס

במשחק 75 קלפי משחק, 66 קלפים של מילים ו 9 וקלפי ג’וקר . מטרת השחקנים ליצור סדרות של משפטים או של מילים ברצף האב, כאשר בכל סדרה שלושה קלפים לפחות. בג’וקרים משתמשים כתחליף לשם עצם , פועל או שם תואר. מנצח השחקן הראשון שלא נותרו בידיו קלפים.ס

View full details