Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

בלשית על \ ננסי קלנסי 1

בלשית על \ ננסי קלנסי 1

Regular price $26.99 CAD
Regular price Sale price $26.99 CAD
Sale Sold out

לננסי ולחברה הכי טובה שלה ברי יש כל מה שנחוץ כדי לפתוח סוכנות בילוש ממעיל גשם ורוד ועד צופן סודי ביותר אבל איפה ימצאו תעלומה כשפריט יקר ערך יקר משולחן התצוגה שבכיתה שלהן הבלשיות פותחות מיד בחקירה , אבל עד מהרה מגלות שגם הראיות הברורות ביותר עשויות להטעות האם יצליחו לעלות על עקבותיו של הגנב המסתורי

View full details