Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

איך מוצאים את החברה הכי טובה - בי בירדסונג

איך מוצאים את החברה הכי טובה - בי בירדסונג

Regular price $25.99 CAD
Regular price Sale price $25.99 CAD
Sale Sold out

היום אמצא את החברה הכי טובה שלי, מכריזה ילדה בדרך לגן. אמה של הילדה משיבה בזהירות. "היום זה רק היום הראשון בגן, ולפעמים למצוא את החברה הכי טובה לוקח קצת זמן". אבל הילדה אינה מודאגת, כי היא יודעת בדיוק איך תצליח לזהות את החברה הכי טובה, ומכאן כבר מתפתחת שיחה מעניינת בין הבת לבין אמה על היכרויות חדשות וחברות אמת. איך מוצאים את החברה הכי טובה? הוא ספר מעודד ונוסך בטחון, לקטנים וגם לגדולים.

View full details