Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

האדם מחפש משמעות מחודש

האדם מחפש משמעות מחודש

Regular price $30.99 CAD
Regular price Sale price $30.99 CAD
Sale Sold out

ויקטור א' פראנקל הוא מייסד תורת הלוגותראפיה הנחשבת כאסכולה הוינאית השלישית בפסיכותראפיה אחרי קודמותיה - הפסיכואנליזה של פרויד והפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר.
מכהן כפרופסור לנאורולוגיה ולפסיכיאטריה בבית - הספר לרפואה של אוניברסיטת וינה משמש פרופסור ללוגותראפיה באוניברסיטה הבינלאומית של ארהב אשר בסן דייגו בעל תוארי ד"ר כבוד שהוענקו לו מטעם אוניברסיטאות שונות ובמרוצת - השנים הוזמן להרצות את תורתו ב - 138 אוניברסיטאות ויותר בכל רחבי העולם. "

View full details