Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

כראמל מה זה השטויות האלה משחק קלפים

כראמל מה זה השטויות האלה משחק קלפים

Regular price $22.99 CAD
Regular price Sale price $22.99 CAD
Sale Sold out

האם תצליחו להיפטר ראשונים מכל הקלפים שבידכם?
תצטרכו רק להתאים את זוגות הדמויות המוכרות והאהובות.
הצמידו רובי לרובי, חברו בין הכראמלים, ואפילו הצמידו גברת בלום לקלף דמות זהה.
מי שמצליח להיפטר מכל הקלפים מכריז "מה זה השטויות האלה?"

View full details