Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

גן החורף - כריסטין האנה

גן החורף - כריסטין האנה

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

האחיות מרדית' ונינה ויטו שונות מאוד זו מזו. מרדית', הילדה הטובה שהולכת בתלם נישאה בגיל צעיר ונשארה לנהל את מטע התפוחים המשפחתי. ואילו נינה המרדנית וחסרת המנוחה נודדת באזורי מלחמה ברחבי העולם בעבודתה כצלמת עיתונות. כשאביהם האהוב נופל למשכב, השתיים מוצאות את עצמם שוב יחד, לצד אימם הקרה והמתנכרת שמעולם לא הפגינה כלפיהם שום רגש. בילדותם הקשר היחיד בינם לבין אימן אַניה היה דרך האגדות שנהגה לספר להם לפני השינה. על ערש דווי מחלץ אביהם הבטחה משלוש הנשים בחייו: האגדה האחרונה, זו שאניה מעולם לא ה סכימה לספר עד סופה, סת ופר בפעם האחרונה אך הפעם במלואה. באי רצון פורסת אניה בפני בנותיה not;סיפור אהבה בן עשרות שנים, שנע מלנינגרד הקפואה ומוכת הרעב בתקופת מלחמת העולם השנייה ועד אלסקה של ימינו.  סיפורה שולח את האחיות למסע שבסופו סוד מזעזע שמטלטל את יסודותיה של המשפחה כולה.

View full details