Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

שירים לקטנטנים שירי הפעלה

שירים לקטנטנים שירי הפעלה

Regular price $28.99 CAD
Regular price Sale price $28.99 CAD
Sale Sold out

איפה האגודל, מי שטוב לו ושמח, עוגה עוגה...אנחנו מזמינים אתכם, הורים וילדים, לשיר ביחדאת השירים הראשונים והאהובים, שמהוויםחלק בלתי נפרד מהילדות שלנו, ולזכות בשעהמשותפת של אושר.

View full details