Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

שירים לקטנטנים משפחה

שירים לקטנטנים משפחה

Regular price $22.00
Regular price Sale price $22.00
Sale Sold out

המשפחה שלי, בואי אמא, יש לי אח קטן...אנחנו מזמינים אתכם, הורים וילדים, לשיר ביחדאת השירים הראשונים והאהובים, שמהוויםחלק בלתי נפרד מהילדות שלנו, ולזכות בשעהמשותפת של אושר.

View full details