Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

הצפעוני

הצפעוני

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

הבלש המעוטר דייב גרני מתבקש לעשות טובה קטנה
לחברה של אשתו ולבחון מחדש את הרשעתו של זיקו
סלייד, כוכב טניס מולטי־מיליונר שהפך לילד הרע של
מדורי הרכילות, ברצח עבריין קטן שניסה לסחוט אותו.
התיק של סלייד אמנם נראה בלתי פתיר, אבל גרני ידוע
ביכולותיו לפתור גם את התעלומות המורכבות ביותר.
הפעם הוא חושב שרק ירפרף על התיק ויבחן את
הראיות. אלא שעצם מעורבותו בחקירה מאיימת לחשוף
את זהותו של "הצפעוני", המוח הקרימינלי שתִזמר את
הפרשה.
גרני מוצא את עצמו מופלל ברצח, והוא נרדף בו־זמנית
על ידי פרקליטת מחוז חסרת מעצורים, תקשורת
צהובה ורוצח בדם קר. תוך כדי ניסיונותיו לפענח את
הפרשה ולשקם את המוניטין שלו, הוא מגלה שתשוקתו
לחקירות מורכבות גובה מחייו האישיים מחיר שלא
שיער אי פעם שיצטרך לשלם.
הצפעוני הוא הספר השמיני בסדרת הבלש דייב גרני
של ג'ון וֶרדוֹן, אחד מסופרי המתח המצליחים בימינו.
הספרים הקודמים בסדרה ; וביניהם 'חשוב על מספר',
'עצמי עיניים חזק', 'פיטר פן חייב למות' ו'הגבעה מעל
האגם' ; תורגמו ליותר מעשרים שפות והיו לרבי־מכר
ברחבי העולם. כל ספריו של ורדון ראו אור בישראל
בהוצאות 'כתר' ו'עברית'

View full details