Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

כהרף עין- יואב בלום

כהרף עין- יואב בלום

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

פרופסור יהונתן ברנד, פיזיקאי בעל שם עולמי, קוסם חובב ושתיין
שוקו, חולם על האפשרות לנוע על ציר הזמן, להציץ מקרוב באירועים
היסטוריים ולדלג על משוכת האיפה והמתי. הוא חקר את הנושא
במשך שנים, בטוח שאפשר לפתוח שער בזמן, ושצפה מראש את
כל הבעיות שעלולות להתרחש בעקבות פריצת הדרך שלו: הסכנות,
הפרדוקסים, אפילו היוהרה. אבל מתברר שלנסות לבנות מכונת זמן זה
עניין של חיים ומוות.
כאשר מתגלה גופתו של ברנד בחדר העבודה שלו, מוצאים את עצמם
זוג בלשים פרטיים חסרי ניסיון במרכזה של תעלומת רצח. בנימין
"באנקר" קרונוביק )שחקן כושל וליצן במסיבות( ואביגיל כנעני
)ספרנית נחבאת אל הכלים( רגילים להשלים הכנסה במציאת חתולים
אבודים, אבל עכשיו הם מושלכים לזירת רצח שיש בה גופה, תעלומה
שנדמה שאי אפשר לפצח, ואוסף של חשודים: קבוצת חברי הילדות
הוותיקה של ברנד, שכל אחד מהם שומר סוד משל עצמו.
כהרף עין הוא רומן מתח מרתק ואינטליגנטי להפליא שמטיס את
הקוראים במרחבי הזמן והמקום, מוביל את העלילה במיומנות
אלגנטית בפיתולים מפתיעים ובה בעת בוחן ברגישות את נבכי הנפש.

View full details