Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

זריחה במליבו

זריחה במליבו

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

זהו היום של מסיבת סוף הקיץ השנתית של דוגמנית־העל והגולשת נינה ריוָוה.כולם רוצים להיות מוזמנים לאחוזה המפוארת במליבו ולהסתופף בצילם שלנינה ואחיה המפורסמים: ג'יי והָאד, אחד גולש מקצועי והאחר צלם נודע, וקיט,אחותם הקטנה. ארבעת האחים הידועים מעוררים בתושבי מליבו ובעולם כולוסקרנות רבה - בייחוד מפני שהם הצאצאים של הזמר האגדי מיק ריווה.היחידה שאינה מצפה למסיבה היא נינה עצמה, שמעולם לא רצתה להיותבמרכז תשומת הלב, ושרק לא מזמן ננטשה באורח פומבי ביותר על ידי בעלה,שחקן טניס מקצועי. גם האד די לחוץ לקראת הערב - עליו להתוודות על משהובאוזני אחיו, חברו הקרוב ביותר, והאדם שהכי ייפגע מהסוד שהוא מסתיר.ג'יי, לעומת זאת, סופר את השניות עד לרדת הערב, כי הבחורה שהוא לאמפסיק לחשוב עליה הבטיחה שתבוא.ולקיט יש כמה סודות משלה - כולל אורח שהיא הזמינה בלי להתייעץ עם איש.בשעת חצות המסיבה יוצאת לגמרי משליטה, ובבוקר ביתה של נינה כבר יעלהבלהבות. אבל עוד לפני שהניצוץ הראשון יידלק, האלכוהול יזרום, המוזיקהתתנגן, והאהבות והסודות שחישלו את משפחת ריווה לאורך דורות יעלו כולםאל פני השטח.זריחה במליבו הוא סיפור על לילה אחד בלתי נשכח בחייה של משפחהמפורסמת, על העבר שמעצב אותה ועל העתיד שצפוי לה. הספר הפךלרב־מכר מייד עם צאתו לאור ותורגם לעשרות שפות

View full details