Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

המסדר

המסדר

Regular price $38.99 CAD
Regular price $38.99 CAD Sale price $38.99 CAD
Sale Sold out

גבריאל אלון חמק בשקט לוונציה עם אשתו ושני ילדיו, לחופשה שנזקק לה כבר מזמן. אך כאשר האפיפיור פאולוס השביעי מת בפתאומיות מהתקף לב, גבריאל נקרא לוותיקן אל מזכירו האישי, שיש לו יש שתי סיבות טובות לחשוד שאדונו נרצח: היעלמותו של חייל המשמר השוויצרי בליל מותו; והיעלמותו של המכתב שכתב האפיפיור בשעות חייו האחרונות. אט־אט סנטה הלנה, ארגון קתולי אפל עם קשרים לימין הקיצוני האירופי, זומם להשתלט על האפיפיורות, ולא יבחל באמצעים להרחיק את העדויות מפני גבריאל.בזמן שהקרדינלים מתכנסים ברומא לבחירת אפיפיור חדש, גבריאל יוצא לחיפוש נואש אחר הוכחות למזימה של המסדר. דניאל סילבה הוא המחבר עטור הפרסים של רבי־מכר עולמיים רבים, שתורגמו ליותר משלושים שפות. נודע בסדרת המותחנים ארוכת־השנים שלו בכיכובו של המרגל ומשחזר האמנות גבריאל אלון. הוא חבר במועצה להנצחת השואה של ארצות הברית. "דבר אחד ברור - אם אתם לא קוראים את דניאל סילבה, אתם מחמיצים את אחד הסופרים הגדולים והפוריים ביותר שהז'אנר ידע אי־פעם." ריל בּוּק ספַּיי"מעלה את הדופק... סילבה אלוף בטוויית עלילות על ריגול בינלאומי והתנקשויות. קשה שלא להשתאות מהידע המופלא שלו בדבר אירועים חסויים המתקיימים בימינו, ומדרכו לחזות את אירועי המחר." טיימס ישראל

View full details