Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

הזמנה לפילוסופיה- יובל שטייניץ

הזמנה לפילוסופיה- יובל שטייניץ

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

"המחבר כתב את הזמנה לפילוסופיה כדיאלוגים על נושאים נבחרים של ההגות הפילוסופית כדי לשוות לספר ערוּת ורעננות – ובמשימה זו הצליח עד מאוד." פרופ' ישעיהו ליבוביץ סוקרטס: אני שאלתיך, לאכס, מהו רצון חופשי — ותשובתך הייתה שרצון כמוהו כשאיפה, ושאיפה כמוה כרצון. ואיך אלמד מכאן מהו רצון? לאכס: לא התכוונתי להתל בך, סוקרטס, ואני חושש שאם אוסיף לנסות ולענות על שאלתך, אעשה מעצמי צחוק. לכן, אולי תחוס עליי, ועל כולנו, ותאמר לנו מה דעתך על הרצון? סוקרטס: אני רוצה בדברים רבים, אבל, בחושבי באופן הגיוני על התחושות הללו, דומני, שהן דומות לדמיונות הלילה. כמו האנשים שראיתי בחלום, כך גם יש בי תחושה של "רצון חופשי", שמשלה אותי להאמין בקיומו. לרגל 35 שנה למבוא הרציני — והמשעשע, שהצליח לפרק את מחסום הפחד של הקוראים מהפילוסופיה, הפך לרב־מכר ויצא בכ־70 מהדורות, ולרגל חזרתו של המחבר לאקדמיה לאחר יותר מעשרים שנה בפוליטיקה, אתם מוזמנים למהדורה חדשה ומורחבת של ההזמנה לפילוסופיה. ״אין לך בעולם דבר מעניין יותר מאשר הפילוסופיה, וראיה לדבר שכל תחום הופך ל'מעניין על באמת' רק כאשר הוא מתחיל לגעת בשאלות פילוסופיות. את הספר הרהבתי עוז לחבֵּר בהיותי סטודנט לתואר ראשון, ובמשך 35 שנה נענו להזמנה רבבות בהתלהבות אדירה. כעת אני מזמין גם אתכם להצטרף.״ ד"ר יובל שטייניץ

View full details