Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

גופת גבר לא מזוהה - יובל שמעוני

גופת גבר לא מזוהה - יובל שמעוני

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

פאב תל־אביבי לא מן המרכזיים, שעת ערב מאוחרת. זוגות אחדים יושבים שם, גם כמה יחידים. בסך הכול שבעה שולחנות תפוסים: אחדים במרכז הפאב והאחרים – בצדדים או בפינות המוארות פחות, ואפשר לשמוע ברקע קטעים מן השיחות שם. יש רק מלצרית אחת במשמרת ושני עובדי מטבח, הטבח ושוטף הכלים, ומפעם לפעם מציץ פנימה ההומלס השכונתי ומחפש כבכל ערב את אהבת חייו. כלפי חוץ הכול נראה כמו בכל יום ראשון, שרק מעטים באים בו, אבל המשמרת המסוימת הזאת לא תסתיים בשלום – גופה אחת לפחות תתגלה בסופה. של מי מהם? יובל שמעוני בספר רב־קולי ועכשווי מאוד, שהתעלומה שבו עם כל הכרוך בה מונחים לפתחו של כל קורא וקורא. בהיעדר בלש, מלאכת הזיהוי מוטלת עליכם, הקוראים

View full details