Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

האריה שאהב תות קרטון

האריה שאהב תות קרטון

Regular price $24.99 CAD
Regular price Sale price $24.99 CAD
Sale Sold out

"פעם היה אריה שאהב רק תות. לא בשר ולא גבינה, רק תות פשוט."
יצירתה המחורזת, המשעשעת ורבת החן של תרצה אתר, שהפכה במרוצת השנים לקליסקה, מוגשת בלבוש חדש, צבעוני ומהנה, עם איוריו הקומיים העשירים של דני קרמן.

View full details