Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

הגינגית מאושוויץ- נחמה בירנבוים

הגינגית מאושוויץ- נחמה בירנבוים

Regular price $32.99 CAD
Regular price Sale price $32.99 CAD
Sale Sold out

"סיפורה של שורדת שואה גיבורה, ששרדה את השִפלוּת האיומה ביותר שנאלצה התרבות האנושית לשאת מאז ומעולם." הרב מאיר ה' מאי, מנכ"ל מרכז שמעון ויזנטל תמיד אמרו לרוזי, שהשיער הג'ינג'י שלה הוא קללה, אך היא מעולם לא האמינה בזה. לא פעם חלמה איך יֵיראה תחת הינומה לבנה, כשהיא ניצבת לצד גבר חלומותיה. אבל חייה סופגים תפנית טראגית ב-1944, כאשר היא מגורשת מביתה ונשלחת לאושוויץ. עם הגעתה מגלחים את ראשה, ובצד שערה היפה היא מאבדת גם את החיים שהוקירה. בתוך הכאוס וחוסר התקווה הסובבים אותה, היא קולטת שהדבר היחיד שהנאצים אינם יכולים לגזול ממנה הוא החוסן הג'ינג'י העז שלה, ומודיעה בנחישות לכל חברותיה, שמאושוויץ היא חוזרת הביתה. הביוגרפיה חדורת הניצחון הזו, שכתבה נחמה בירנבאום לכבוד סבתהּ, מעלה על נס את האמונה בעצמך כנגד כל הסיכויים. סיפור על נערה ג'ינג'ית קטנה שהחליטה שהיא יכולה, ויכלה. "סיפור עוצמתי חשוב המסופר בחן ובאהבה!" מייקל ברנבאום, פרופסור ללימודי יהדות "הג'ינג'ית שהבטיחה לעצמה שהיא הולכת הביתה משאירה מורשת מדהימה של 5 ילדים, 28 נכדים, 120 נכדים ו-7 נינים!" אלכס גרובמן, ד"ר להיסטוריה יהודית בת זמננו, חוקר וסופר

View full details