Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

מעשה בחמישה בלונים קשה

מעשה בחמישה בלונים קשה

Regular price $22.99 CAD
Regular price Sale price $22.99 CAD
Sale Sold out

ספר ילדים. הספר עוסק בחמישה ילדים המקבלים כל אחד בלון מאמא של רותי.
בלון כחול לרותי, צהוב לרון, סגול לסיגלית, ירוק לאורי ואדום לאלון.
במהלך הספר מתפוצצים כל בלוניהם של הילדים, מלבד זה של אלון שהרוח סחפה מעבר לטווח הישגם של הילדים.
הילדים מסתכלים מעלה אל הבלון וקוראים שלום, שלום, בלון אדום.
בכל פעם שמתפוצץ אחד הבלונים הילדים מנוחמים ומוסבר להם שזה סופו של כל בלון.
כל בלון התפוצץ מסיבה אחרת. הבלונים הם החלומות והחלומות מתנפצים. רק אחד נשאר: הבלון האדום.
ואני לא יודעת איפה הוא. הרוח נשאה אותו, תרתי משמע, והוא ממשיך לרחף. לאן שהרוח תישא אותי, לשם אגיע.

View full details