Skip to product information
1 of 1

Yesod

המקראה שלי ג / חיה דוידזון

המקראה שלי ג / חיה דוידזון

Regular price $25.99 CAD
Regular price Sale price $25.99 CAD
Sale Sold out
Please Choose

מאת חיה דוידזון

באישור משרד החינוך מס 2953
המקראה מכילה את חומר הלימוד כולו לכיתות ב: ספרות, לשון הבנה והבעה ומיועדת לשמש ספר לימוד יחיד לכיתה ג
לספר 4 צירים מארגנים:
א. ציר הסוגות – יצירות ספרות, שנבחרו בקפידה, מתוך רשימת היצירות הספרותיות של משרד החינוך. כן מופיעים בספר טקסטים מידעיים רבים, טקסטים מן המקורות וטקסטים מעולם השיח התקשורתי כנדרש.
ב. הציר התמטי – המקראה בנויה מיחידות בנושאי תוכן שונים. הנושאים יוצרים תכנית שנתית הכוללת את עונות השנה והחגים. כך נוצר מארג נושאי מהודק, הרמוני וזורם בספר.
ג. ציר הפעילויות – אלו מאורגנות תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של הסוגות השונות מבחינת התוכן, המבנה והלשון, להישגים הנדרשים כפי שהמשרד דורש, ולרמות החשיבה השונות (מימדי ההבנה).
ד. הציר הדיגיטלי – לצד הספר מופיעה סביבה דיגיטלית, עשירה ביותר, הכוללת: יחידות המיועדות להקניה או סיכום בכיתה, יחידות המיועדות לתרגול בבית או בחדר המחשבים, יחידות המיועדות להקנות מושגי יסוד בעברית (לימודונים).
במקראה פינות והרחבות והעמקות בעניינים הקשורים במסורת, חגים ומועדים תוך התמקדות בפיוטים, מדרשים ומנהגים.
המקראה מגוונת ביותר, משאירה כר נרחב לבחירת המורות, מתייחסת לשונות בכיתה ומעמידה בפני הלומדים פעילויות דידקטיות מאתגרות ומעניינות.
בתכנית נושאים מארגנים שונים והתייחסות יסודית ועקבית לאסטרטגיות הקריאה והכתיבה השונות.

דוגמאות, קישורים
יחידות לדוגמה מתוך הספר

View full details