Skip to product information
1 of 4

Yesod

ערכה למורה- חיבוק של אהבה

ערכה למורה- חיבוק של אהבה

Regular price $56.00 CAD
Regular price Sale price $56.00 CAD
Sale Sold out

תיווך נושא השואה לילדים

מאת ד”ר גילה מצליח ליברמן
איורים: דני קרמן

בספר מאויר זה מסופרים אירועי השואה בהאנשה מפיו של סוס עץ אשר ניתן כמתנה לילדה ברוניה ביום הולדתה החמישי – וכמוה – שרד את תלאות השואה ועלה עמה לארץ ישראל. זהו סיפור של שואה לצד תקומה והוא מזמן דיאלוג מותאם לילדים סביב ערכים הומניים ואוניברסאליים.

ס“חיבוק של אהבה” נכתב על-ידי הפסיכולוגית ד”ר מצליח-ליברמן והינו כלי פדגוגי בלבוש של סיפור לילדים, מיועד לגיל 5-8 ומתחשב בהתפתחות הרגשית והקוגניטיבית של הילד הצעיר. איוריו המרגשים של דני קרמן יוצרים הבחנה ברורה בין הנרטיב של הסוס, המסופר בזמן הווה (ומלווה באיורים צבעוניים ) לבין, סיפור השואה (המלווה בציורים בגוונים של שחור ולבן).

לספר מתלווה ערכה לַמְּסַפֵּר ובה “מדריך לַמְּסַפֵּר” ו-16 לוחות של איורים מתוך הסיפור. המדריך לַמְּסַפֵּר כולל הצעות לפעילויות ומוקדים לדיון, ניתוח פסיכולוגי ודידקטי של הסיפור, וכן פרק ייחודי שכתב המאייר דני קרמן. קרמן משתף את הקוראים בלבטיו ושיקוליו בבחירת האיורים ותמהילם המיוחד.ס

קישורים נוספים:ס

דפים מתוך הספר
מתוך אתר משרד החינוך - בשביל הזכרון

View full details