Skip to product information
1 of 1

Tsomet-Sfarim

קופצים כיתה עברית הכנה לכיתה ד - נופיה בר-ניצן

קופצים כיתה עברית הכנה לכיתה ד - נופיה בר-ניצן

Regular price $15.99 CAD
Regular price Sale price $15.99 CAD
Sale Sold out

החוברת עברית: הכנה לכיתה ד' מסדרת קופצים כיתה היא חוברת לימוד, תרגול והעשרה, שמשכללת את יכולתם השפתית של הילדים ומתאימה אותה לרמה הנדרשת בכיתה ד', על פי תוכנית משרד החינוך. התרגול בחוברת חווייתי ומשחקי וכולל קשת רחבה של נושאים: מיון והכללה, שורשים ומשפחות מילים, מילים נרדפות, סוגי כותרות, סוגי טקסטים, יחיד ורבים, מאפייני הפועל, הבנת הנקרא ועוד ועוד. החוברת צבעונית וידידותית וכוללת הסברים ברורים וממוקדים, המאפשרים לתלמיד לחזור באופן עצמאי על הנושאים שלמד בשנה החולפת ולבסס את היסודות הנדרשים לקראת המעבר לכיתה החדשה.

View full details