Skip to product information
1 of 4

Yesod

מר מספר-חבורת הלשונאים

מר מספר-חבורת הלשונאים

Regular price $26.99 CAD
Regular price Sale price $26.99 CAD
Sale Sold out

משחק המלמד ומתרגל התאמת שמות מספר לשמות עצם בזכר ובנקבה

תכנון ופיתוח: מיכל דודוביץ ודפנה גול

מה במשחק: 75 קלפים: 1 קלף עזר המספרים-שם המספר, 74 קלפי משחק המאפשרים שני משחקים בשתי רמות. בכל משחק 34 קלפי מספר (מאחורי כל קלף כתוב המספר במילים) ו – 3 ג’וקרים. קלפי משחק רמה א בצבע ירוק קלפי משחק רמה ב בצבע צהוב משחק “מלחמה” בו מטרת השחקנים לצבור את מירב הקלפים ולהשאיר את השחקנים האחרים ללא קלפים.ס

מהלך המשחק: – מערבבים את הקלפים ומחלקים שווה בשווה בין השחקנים. – כל אחד מהשחקנים פותח את הקלף העליון שבחבילה שלו ואומר את הצירוף שעל הקלף שלו: המספר והפריט הנמנה. (הצד העליון של הקלף הוא הצד שבו המספר כתוב בספרות). 

מי שיש לו המספר הגבוה ביותר וגם אמר נכון את הצירוף לוקח את כל הקלפים שנפתחו בסיבוב. אם טעה בשם המספר, השחקן שהערך המספרי על הקלף שלו הוא השני אומר את הצירוף. אם צדק בשם המספר – לוקח את כל הקלפים. – אם הערך הגבוה ביותר נמצא אצל כמה משתתפים, כל אחד מהם שולף מהחפיסה שלו שני קלפים הפוכים ואחד פתוח, ובודקים שוב למי מהשחקנים יש הערך הגבוה ביותר בצד הפתוח. – מי שיש לו ג’וקר מקבל את כל הקלפים בסיבוב. המנצח הוא מי שיש לו הכי הרבה קלפים.ס

View full details