Skip to product information
1 of 3

Yesod

מר היפוך וגברת זהות – חבורת הלשונאים

מר היפוך וגברת זהות – חבורת הלשונאים

Regular price $26.99 CAD
Regular price Sale price $26.99 CAD
Sale Sold out

משחק קלפים לפיתוח מודעות למילים נרדפות ולמילים והיפוכן מתוך סדרת המשחקים – חבורת הלשונאים

תכנון ופיתוח: מיכל דודוביץ ואורית אזולאי

מה במשחק: 36 קלפים עם מילים והיפוכן, 36 קלפים עם מילים נרדפות, 3 קלפי מפלצת.ס

איך משחקים: על הילדים ליצור זוגות של מילים והיפוכן או מילים נרדפות על ידי שליפת קלף מידו של האחר. אך בזהירות… אף אחד לא רוצה להשאר עם קלף המפלצת בידו. המשחק מזמן: פיתוח אוצר מילים ואימון בקריאה מדוייקת של מילים.ס

View full details