Skip to product information
1 of 3

Yesod

גברת שורש - חבורת הלשונאים

גברת שורש - חבורת הלשונאים

Regular price $26.99 CAD
Regular price Sale price $26.99 CAD
Sale Sold out

משחק קלפים לפיתוח מודעות למשפחות מילים ולשורשיהן מתוך הסדרה – חבורת הלשונאים תכנון ופיתוח: מיכל דודוביץ ואורית אזולאי

מה במשחק: 64 קלפים הכוללים 16 רביעיות, בכל רביעיה ארבע מילים בעלות שורש משותף. כל שורש מכיל לפחות אות אחת הומופונית.

אופן המשחק: מחלקים לכל משתתף 8 קלפים. כל משתתף מנסה ליצור רביעיות כאשר הוא מבקש ממשתתף אחר קלף שחסר לו ליצירת רביעיה. מיועד ל 2 עד 4 משתתפים. מומלץ לילדים קוראים בכתות א-ו.

המשחק מזמן: פיתוח מודעות למשפחות מילים ולשורשיהן. שיפור שטף הקריאה, אימון בקריאה מדוייקת, הרחבת אוצר המילים. במיוחד תורם המשחק להפחתת שגיאות הכתיב על ידי התייחסות למילה השלמה ולחלקיה – בכל מילה מודגש השורש בצבע אחר.ס

View full details