Skip to product information
1 of 1

Yesod

גברת תבנית – חבורת הלשונאים

גברת תבנית – חבורת הלשונאים

Regular price $26.99 CAD
Regular price Sale price $26.99 CAD
Sale Sold out

הכרות עם תבניות (משקלים) של מילים והבנת משמעויותיהן
מתוך סדרת חבורת הלשונאים , מאת מיכל דודוביץ’

המשחק מיועד לילדים קוראים מכתות ב- ו וילדים בוגרים יותר בחינוך המיוחד. ניתן לשחק ברמות קושי שונות על פי רמת המשתתפים.ס

מטרות המשחק: היכרות עם תבניות (משקלים) של מילים והבנת משמעויותיהן, קידום יכולת הכללה והפנמת עקרון היווצרותן של תבניות שמות עצם, קידום הדיוק בקריאה, הרחבת הידע הכללי והאוצר הלשוני.ס

מה במשחק: 78 קלפים: 10 קלפים שעליהם תבניות מילים, 60 קלפים שעליהם מילים מעשר תבניות שונות ו 8 קלפי פרס. לכל תבנית 6 מילים. בין קלפי הפרס קלפי הוראות כמו: דלגו על תור,קחו קלף מהמשתתף הבא , חושבים על מילה בתבנית המתאימה.

 מהלך המשחק: מחלקים את הקלפים בין המשתתפים, כל משתתף פותח בתורו קלף וקורא בקול את המילה שעליו. אם מופיע על הקלף תבנית, מניחים את הקלף על השולחן, פניו גלויים. אם כתובה עליו מילה, בודקים אם היא מתאימה לאחת התבניות שעל השולחן. עם התקדמות המשחק תהיה על השולחן שורה של קלפי תבניות ומתחתן בטורים מילים מתאימות. ממשיכים לשחק עד אשר מתחת לכל קלף מונחות חמש מילים. בכל פעם מנצח המשתתף שהניח את הקלף החמישי והוא מקבל את כל קלפי הקבוצה.ס

View full details