Yesod

גברת קישור - חבורת הלשונאים

גברת קישור - חבורת הלשונאים

Regular price $26.99 CAD
Regular price Sale price $26.99 CAD
Sale Sold out

מתוך חבורת הלשונאים מאת מיכל דודוביץ’

מטרות המשחק: היכרות עם מילות קישור שונות, הבנת ההקשר שהן יוצרות במשפט, אימון בקריאה מדויקת של מילים ומשפטים, הרחבת הידע הכללי והאוצר הלשוני. במשחק 75 קלפי משחק, המחולקים לקלפי חלקי משפט , קלפי מילות קישור וקלפי ג’וקר – חושבים על מילת קישור מתאימה , חושבים על חלק משפט מתאים. לנוחיותכם סרטון הדגמה.

בסדרה חבורת הלשונאים 15 משחקים. כל המשחקים עוסקים בסוגיות לשוניות ובמקביל בקידום הדיוק בקריאה והפחתת שגיאות כתיב

View full details